İçinde bulunulan durumda davalı sıfatındaki şirketler dışında herkes için ortak olan tek konu; iyiniyet iddiası olduğu için dilekçemizi bu şekilde hazırladık.

Dün akşamki toplantıda da belirttiğimiz üzere; toplu olarak başvuru yapılamamaktadır. Çünkü herkesin hukuki durumu farklıdır ve başvurularda değinilecek hususlar da değişiklik arz etmektedir.

İhtiyati tedbir kararının kalkması sadece göndereceğimiz tek bir dilekçe ile mümkün olmayacaktır. Başvurumuz kabul edilse bile davacıların bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakları doğuyor. Sizin bu itiraza karşı beyanda bulunmanız gerekiyor. Atılacak her adımın kendine özgü süreleri ve kuralları bulunmaktadır. Bununla birlikte düşük ihtimal de olsa taleplerimizin reddedilme ihtimali var. Bu durumda bizim bir üst mahkemeye başvurma hakkımız doğuyor. Bu sebeple tüm bu işlemlerin avukatınızla birlikte, kendi hukuki durumunuz esas alınarak hazırlanacak güçlü bir itiraz dilekçesi ile vekaleten yapılmasının daha doğru olacağı kanaatindeyim.

Bu konuda arzu eden kişilere gerekli hukuki desteği sağlayabiliriz.

Saygılarımla,
Av. Büşra ALTUNAY KIZILDAĞ
05324554267

Tedbir Kararı Itiraz Dilekçesi Indir.