İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne 5 Ekim Pazartesi günü verilen dava dilekçesinde, Hasanoğlu İnşaat’ın bölgede uzun yıllardır konut ürettiği belirtilerek, “Müvekkil şirketin (Hasanoğlu İnşaat) davacılarla ve davalılarla hiçbir ilişkisi, irtibatı, ticareti, akrabalığı bulunmamaktadır. Müvekkil şirketin huzurdaki davada taraf sıfatı, dava dosyası ile uzaktan yakından bir ilgisi de bulunmamaktadır. Müvekkile ait taşınmaz kaydına sehven işlendiğini düşündüğümüz tedbir şerhinin kaldırılması hususunda Sayın Mahkemenize müracaat zorunluluğu hasıl olmuştur. Müvekkil şirket, dava ile ve dava konusu iddialarla hiçbir ilgisi olmadan iyi niyetle bedelini ödeyerek taşınmazı satın almış ve üzerinde konut inşa etmiştir. Tedbir kararı nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Yukarıda belirtilen yasa hükmü gereği de müvekkil şirket davadaki iddialar karşısında taraf olmamakla birlikte iyi niyetli üçüncü şahıs konumundadır” denildi ve tedbir şerhinin kaldırılmasına karar verilmesi talep edildi.