Türkiye’de banka ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler, martta yıllık bazda yüzde 16 artışla 1 trilyon 798 milyar TL'ye yükseldi.

 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi Mart 2016 aylık bülteni yayımlandı. 

Bültene göre, Türkiye'de banka ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler (gerçek veya tüzel kişilerce yurt dışından kullanılan yurt içi bankalar tarafından aracılık edilen krediler dahil) martta yıllık bazda yüzde 16 artarak 1 trilyon 798 milyar TL oldu. Nakit kredilerin 1 trilyon 720 milyar TL'lik bölümü bankalar, 34 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 24 milyar TL’si finansman şirketleri ve 20 milyar TL’si ise faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Nakit kredilerin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının Mart 2016 itibarıyla yüzde 92 düzeyinde olduğu tahmin ediliyor. Toplam nakit krediler Mart 2016’da bir önceki aya göre 11 milyar TL düştü. Nakit kredilerdeki düşüş, TL’nin yabancı paralar (YP) karşısında değer kazanması sonucu, YP kredilerin TL karşılıklarındaki azalmadan ileri geliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden kredilerin TL ve YP ayrımı incelendiğinde, mart ayında TL kredilerin yüzde 1 ve YP kredilerin dolar bazında yüzde 3 büyüdüğü görülüyor.

Tasfiye olacak alacaklar Mart 2016 itibarıyla 54,5 milyar TL oldu. Böylece, tasfiye olacak alacakların toplam nakit kredilere oranı Şubat 2016’ya göre değişmedi ve yüzde 2,9 düzeyinde gerçekleşti. Tasfiye olacak alacakların toplam nakit kredilere oranı bireysel kredilerde yüzde 4,2 oldu.