Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bir müjdeyi paylaşmak istediğini belirterek, “Eximbank'ın hayata geçireceği Global Data Temini Projesi, yani sigorta işlemleri için gerekli olan bilgilerin tek bir küresel veri kaynağından alınması ve sistem uyumlarının sağlanması vasıtasıyla sigorta faaliyetlerinde çok daha hızlı limit tesisi sağlanacak.” dedi.

Zeybekci, Türk Eximbank'ın altı aylık faaliyet sonuçları ve yıl sonu hedeflerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, bu yılın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği, ihracat, ekonomi ve büyümede bir atılım yılı olduğunu belirtti.

Bunun istihdam, büyüme, ihracat rakamlarında görüldüğünü ifade eden Zeybekci, şunları kaydetti:

“İhracat rakamları haziran ayında Ramazan Bayramı sebebiyle artıda ama biraz düşük çıksa bile biliyoruz ki 2017 Temmuz ayı belki tarihi bir aylık rekorla gelecek. Bunların heyecanlarını yaşıyoruz. Bütün bu heyecanı yaşayan ihracatçılarımızın bu heyecanına destek verecek olan şey, finansmanın, bol, ucuz ve ulaşılabilir olması. Bunu sağlayacak tek ve en önemli kurum, ihracata verilen destek kredilerinde yüzde 40'ın üzerinde toplam ihracatımızın da yüzde 24'lerinde destek veren Eximbankımızı bu alanda desteklemek, cesaretlendirmek önemli. İlk 6 ayda yüzde 8,2'lik bir ihracat büyümesi elde ettik. Temmuz ayı ve yıl sonu itibarıyla ihracatta güzel sonuçlar alacağız. Türk Eximbank 30 yıldır ihracatçılarımıza hem uygun finansman araçları sunuyor, hem de onların finansal güvenliğini sağlıyor. Kredi/aktif oranında bankacılık sisteminin bir numarası olan Eximbank, kredi bakiyesi olarak Türkiye'nin en büyük 10. bankasıdır. İhracat alacak sigortası kuruluşları içerisinde de Türkiye'nin en büyüğüdür.”

“Her 100 dolar ihracatın 24 dolarını Eximbank kredilendirmiş oldu”

Zeybekci, Eximbank'ın 2017 yılına, atılım dönemine yakışır bir giriş yaptığını anlatarak, verilen desteği ilk 6 ayda geçen yıla kıyasla yüzde 15 artırdığını, 2017 yılının ilk yarısında 10,1 milyar dolar kısa vadeli, 1,6 milyar dolar orta ve uzun vadeli olmak üzere toplam 11,7 milyar dolar tutarında kredi kullandırıldığını söyledi.

Yine aynı dönemde alacak sigortasıyla gerçekleştirilen ihracat tutarının ise 7 milyar dolar olduğunu aktaran Zeybekci, “Böylece toplam destek, yüzde 15 artarak 18,7 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar Eximbank'ın ilk 6 ayda Türkiye ihracatına destek oranını 1,1 puan artırmasını sağladı. Bu sayede de toplam ihracatın kredilendirme oranını da yüzde 24,2'ye çıkardığını gösteriyor. Başka bir ifadeyle her 100 dolar ihracatın 24 dolarını Eximbank kredilendirmiş oldu.” diye konuştu.

Zeybekci, Eximbank'ın haziran sonu itibarıyla kredi bakiyesinin yıllık yüzde 34 artışla son 4 yılın en yüksek artışını yakaladığını ve 66,1 milyar TL'ye yükseldiğini belirterek, “2016 ve 2017 yıllarındaki kurdaki oynamalar dikkate alındığında akla şu soru gelebilir; 'Yüzde 34 Türk lirası bazındaki artış dolar bazında ne yapıyor?' diye bu da yüzde 10'luk bir artış ediyor. Bu da son derece önemli. Toplamda da 18,8 milyar dolarlık bakiye demek. Bu rakam gösteriyor ki Eximbank ihracatçılarımız için risk almaya, elini taşın altına koymaya eskisinden çok daha istekli. Özellikle bankacılık sektörü kredilerindeki artış oranının yüzde 23 olduğunu göz önüne alırsak, Eximbank'ın kredi bakiyesinin yıllık yüzde 34'lük artışın ne kadar önemli olduğunu görürüz.” şeklinde konuştu.

Eximbank'ın sadece kredilerini artırmakla kalmadığını, kredilerin kompozisyonunu da değiştirmeye devam ettiğini vurgulayan Zeybekci, orta ve uzun vadeli kredilerin bilançodaki payını sadece bu yılın ilk 6 ayında 1,4 puan artırarak, yüzde 38,4 seviyesine çıkardığını bildirdi.

Zeybekci, alacak sigortasının da Türk Eximbank'ın sunduğu önemli ihracat finansman araçlarından biri olduğuna dikkati çekerek, “Sigortalanan sevkiyat tutarı 2017 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 7 milyar dolara yükseldi. Böylece ihracatçılarımızın daha fazla sevkiyatı güvence altına alındı. Eximbank'ın sunduğu bu imkandan faydalanmak için ödenecek prim oranının ortalama binde 3,3 gibi makul bir oran olduğunu hatırlatmak isterim.” değerlendirmesinde bulundu.

“Alacak sigortası başvuruları ortalama 4 günde sonuçlandırılmış”

Zeybekci, Eximbank'ın ihracatçılara daha fazla destek sunmakla yetinmediğini, destek sunma işlevini daha hızlı gerçekleştirmeyi de başardığını aktararak, sözlerine şöyle devam etti:

“2017 yılı haziran ayı itibarıyla alacak sigortası başvuruları ortalama 4 günde sonuçlandırılmış. Her 100 başvurunun 85'i olumlu sonuçlanmış. Aynı zamanda ihracatçılarımız için yaklaşık 10 milyar dolarlık sigorta limiti tesis edilmiş. Ayrıca, bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak isterim. Eximbank'ın hayata geçireceği Global Data Temini Projesi, yani sigorta işlemleri için gerekli olan bilgilerin tek bir küresel veri kaynağından alınması ve sistem uyumlarının sağlanması, vasıtasıyla sigorta faaliyetlerinde çok daha hızlı limit tesisi sağlanacak.

Desteğin hem miktarı hem de niteliği bu yılın ilk 6 ayında kayda değer biçimde artış gösterdi. Bu artışın altında yatan en önemli faktör, Eximbank'ın ulaştığı ihracatçı portföyünün genişlemesidir. Müşteri odaklı dönüşümle birlikte Eximbank, daha evvel hiç müşteri portföyüne girmemiş firmalara ve bilhassa daha çok KOBİ'ye destek sunarak 2017 Haziran sonu itibarıyla firma sayısını ortalama yüzde 12,5 artırdı. Elbette bu rakam yeterli değildir. Eximbank daha yüksek rakamlara ulaşma yönündeki çalışmalarını sürdürecek. 70 bine yakın ihracatçının yanında döviz kazandırıcı hizmetlerde faaliyet gösteren firmaları da dahil edince, Türkiye'de toplam 100 bine yakın ihracatçı potansiyeli bulunuyor. Eximbank'ın hedefi de tüm bu firmalara ulaşmaktır.”

Bakan Zeybekci, Türk Eximbank'ın finansman yelpazesindeki bir diğer önemli programın da uluslararası krediler olduğunu anımsatarak, “Bu programla ihracatçılar müşterilerine, yani alıcılarına, Eximbank vasıtasıyla finansman imkanı sunabiliyor. Bu alandaki faaliyetler Asya ve Afrika ağırlıklı bir yapıda. Bunun en önemli nedeni yakın geçmişe kadar Eximbank'ın kaynak maliyetleriyle gelişmiş ülkelerde rekabet edemiyor olmasıydı. Yaptığımız bir düzenlemeyle bu sorunun aşılmasını sağladık. Artık ihracatçılarımız, orta/uzun vadeli yatırım malı ihracatında, alıcılarına gelişmiş ülke Eximbanklarının sunduğu imkanları sunabiliyorlar. Böylece artık riski düşük, satın alma gücü yüksek ülkelere kullandırılacak alıcı kredilerinde rekabet gücü elde edilmiş oldu.” diye konuştu.

Uluslararası Krediler Programıyla birden fazla amaca hizmet edildiğine işaret eden Zeybekci, bu program ile Türkiye'deki proje üstlenicilerinin menfaat sağladığını, Türkiye'nin döviz kazancı arttığını, projenin yapıldığı ülkelerin dev eserler kazandığını kaydetti.

Zeybekci, halihazırda toplam proje tutarının 5 milyar doların üzerinde olan hastaneden demir yoluna, otelden baraj inşasına kadar geniş bir yelpazeden projelerin Türk Eximbank'ın gündeminde yer aldığını belirterek, “Örneğin bunlardan bir tanesi Türkmenistan'da yapılacak olan 1,9 milyar dolar tutarındaki proje bedeline sahip gübre fabrikası. Bir başka örnek de Pakistan'daki toplam 120 milyon dolar proje bedeline sahip iki adet baraj inşasıdır. Bizim hedefimiz dünyada Türk müteahhitlik sektörü 350 milyar dolarlık proje gerçekleştirmesiyle ikinci sırada hedefimiz birinci olmak.” dedi.

Uluslararası Ticaretin Finansmanı kapsamında makine ve sermaye malı ihracatının finanse edildiği işlemlerin de söz konusu olduğunu aktaran Zeybekci, şunları dile getirdi:

“Örneğin Türk Eximbank'ın sunduğu destek sayesinde Kenya'ya gerçekleştirilen makine ihracatı Türkiye'nin yüksek katma değerli ihracat artışına katkıda bulunur niteliktedir. Cibuti'ye jeotermal sondaj makine parkı ihracatı ve Azerbaycan'a haddehane ihracatının finansmanında da Türk Eximbank imzası var. Eximbank, önümüzdeki dönemde de benzer işlemlerle ihracatımızın yapısal dönüşümüne katkı sunmaya devam edecek. Eximbank, desteklerini artırarak sunmaya devam ederken, diğer yandan da yurt dışından fon temin ediyor. 2017 yılının ilk 6 ayında Eximbank 1,8 milyar dolar fon temin etti. Bu rakam, yabancı yatırımcıların hem Türk İhracatçısına hem de Türk Eximbank'a olan güvenlerini gösteriyor. Eximbank, Türkiye'nin yatırım desenini ihracat odaklı bir yapıya dönüştürmeye sunduğu katkısını orta uzun vadeli desteklere ağırlık vererek sürdürecek.”

“İhracatçılar, rakipleriyle eşit şartlarda rekabet ederek satışlarını artırabilir hale geldi”

Zeybekci, Eximbank'ın ihracatı destekleme misyonunu daha etkin yerine getirebilmesi amacıyla yeniden yapılandırıldığını hatırlatarak, bu süreçte, banka teminat mektubu dışında teminatlarla da kredi verilmeye başlandığını kaydetti.

Mayıs ayı içinde Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) Portföy Garanti Sistemine dahil olan Eximbank'ın, bu kapsamda ihracatçı KOBİ'lere yönelik kredi kullandırmaya başladığını belirten Zeybekci, “Türk makine ihracatçılarının, alıcılarına rekabetçi koşullar taşıyan alıcı kredileriyle satış yapmalarının önündeki en önemli engel olan yüksek faiz farkı sorunu ortadan kaldırıldı. Bakanlığımızın desteğiyle 2017 başında uygulamaya koyulan, OECD üyesi ülkelerde verilebilecek en düşük faiz oranı olan Ticari Referans Faiz Oranını içeren Teşvikli Alıcı Kredisi programıyla Türk ihracatçıları, rakipleri ile eşit şartlarda rekabet ederek satışlarını artırabilir hale geldi, bu imkanı yoğun şekilde kullanacaklardır.” diye konuştu.

Zeybekci, sermaye malı ihracatı için gelişmiş ülke Eximbankları ile aynı faiz oranlarından finansman imkanı sağlanmasıyla, ihracatçıların rekabet gücüne destek olunduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok riskli görülen bazı ülkeler, ki buna bazı Afrika ülkeleri diye biliriz, burada alıcılara yönelik yeni limitlerin daha büyük bir risk iştahıyla açılabilmesi için de adımlar atıldı. Bu kapsamda tasarlanan İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteğine Bakanlığımızın vereceği destek, alacak sigortası hizmetinin pazar çeşitliliğini artıracak. Diğer yandan alacak sigortasında orta ve uzun vadeli işlemlerin de hacminin artırılmasına destek sağlayacak Proje Bazlı İhracat Sigorta Desteği uygulaması yaygınlaştırılacak.

Ekonomi Bakanlığı olarak bizim öncülüğümüzde verilen yeni bir desteğe özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitlerimizin projelerinde kullanılmak üzere yerli olmak kaydıyla ihraç edilen ürünler için Eximbank'tan sevkiyat öncesinde kullanılan döviz cinsinden reeskont kredilerine Ekonomi Bakanlığı olarak faiz desteği veriyoruz. Buradaki uygulamamız sıfır faiz ile kredi imkanıdır. Son dönemde uluslararası kuruluşlar ile Eximbank arasındaki giderek artan iş birliği de dikkati çekmek istediğim bir başka konu. İtalya ve Belçika İhracat Destek Kuruluşları, Rus-Kırgız Kalkınma Fonu ve Asya Altyapı ve Yatırım Bankası ile imzalanan anlaşmalar çerçevesinde ihracatçılarımıza uluslararası pazarlarda farklı şekillerde destek verilmesinin önü açılıyor.”