tuncayguler24 @ hotmail.com

-Taşınmaz ticaretine yönelik hizmet verilen işletme, tabelası ve basılı evrak dahil olmak üzere faaliyetleri sırasında mesleğini tanımlayan ibareler dışında herhangi ber ibare kullanılmaz.

-Taşınmaz ticaretine yönelik hizmet verilen işletmede, taşınmaz ticaretine konu hizmetler dışında ticari faaliyet bulunamaz.

-Taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmeliğe göre emlak işletmenizden imzaladığınız belgelerin birer suretini almak en doğal hakkınız.

 - Taşınmaz ticaretine yönelik hizmet verilen bilgi veremez, haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari uygulamalarda bulunamaz. Tespit ettiğiniz bu tür durumları Ticari İl Müdürlüklerine bildirebiliriz.

- Taşınmaz ticaretine yönelik hizmet verilen işletme, tabelası ve basılı evrakı dahil olmak üzere faaliyetleri sırasında mesleğini tanımlayan ibareler dışında herhangi bir ibare kullanılmaz. 

- Taşınmaz ticaretine yönelik hizmet verilen işletmede, taşınmaz ticaretine konu hizmetler dışında ticari faaliyette bulunmaz.