tuncayguler24 @ hotmail.com

-Taşınmaz ticaretine yönelik hizmet verilen işletme, tabelası ve basılı evrak dahil olmak üzere faaliyetleri sırasında mesleğini tanımlayan ibareler dışında herhangi ber ibare kullanılmaz.

-Taşınmaz ticaretine yönelik hizmet verilen işletmede, taşınmaz ticaretine konu hizmetler dışında ticari faaliyet bulunamaz.

-Taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmeliğe göre emlak işletmenizden imzaladığınız belgelerin birer suretini almak en doğal hakkınız.