tuncayguler24 @ hotmail.com

KOP ( Kamu Ortaklık Payı ) : Düzenlemeye yapılırken kamunun kullanımına ayrılan orta öğretim , lise , hastane , kreş , belediye hizmet alanları ve resmi tesis alanlarıdır.

DOP  ( Düzenleme Ortaklık Payı ) : Düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitime bağlı ilköğretim alanları , yol , yeşil alan , meydan , park , genel otopark gibi genel hizmetlere ayrılan ve tescile tabi olmayan alanlar ile dini tesis , karakol yerleri ve ilgili tesisler için kullanılmak üzere , düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların , düzenlemeden önceki alanlarından %40 a kadar düşülebilen miktardır. Zorunlu hallerde malikin muvafakati ile tespit edilen karşılığı bedeldir.

İmar kanunuda yapılan düzenleme ile uygulamadaki DOP - KOP  alanları birleştirilerek yüzde 45'e çıkarıldı.