tuncayguler24 @ hotmail.com

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,84 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,18 artış gerçekleşti.

TÜFE'NİN 12 AYLIK ORTALAMASI 15,18 OLDU

Aralık ayı itibariyle 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları (TÜFE)  yüzde 15,18 arttı.

Ocak'ta kira sözleşmesi yapacak kiracılar için zam oranı en yüksek yüzde 15,18 olacak.

KİRA ARTIŞINDA TÜFE BAZ ALINACAK

Yeni Ekonomi Paketi gereğince kira zammı artık üretici fiyat endeksi oranlarına (ÜFE) göre hesaplanamayacak, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirlenecek. 

Yapılan değişikliğe göre Türk Borçlar Kanunu'nun Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının esas alınacağına ilişkin hüküm, kira sözleşmeleriyle akdedilmiş diğer kira sözleşmelerinin yenilenmesinde uygulanacak.

KİRA ARTIŞI:

Kira 1.000 lira olsun. Buna göre;
Zam oranı: yüzde 15,18
Zam bedeli: 151 lira
Zamlı kira bedeli: 1.151 lira