Teknik Alt yapı, Isı Yalıtımı , Yalıtım Malzemesini gösterecek zorunlu yaptırılması gereken “ Enerji kimlik belgesi “ düzenlemesi başlıyor.

Daire satışlarında ve Daire kiralamalarında zorunlu olarak 2 Mayıstan sonra istenmeye başlayacak olan “ Enerji Kimlik Belgesi “ 2011 yılından önce ruhsat alınmış binaların satış ve kiralamalarında zorunlu olarak istenecek.

Bu bağlamda binaların tamamının mantolamalı olma şartı bulunmuyor, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafınca yetkilendirilmiş SZUTEST Uygunluk Değerlendirme A.Ş tarafından yürütülecek çalışmada Enerji tüketimi ve kazanımı konusunda binalar A ‘dan G ‘ ye kadar sınıflandırılmış olup daire içerisinde kullanılan demirbaşların enerji tüketim sınıflandırmasındaki ortalama durumu dairenin Enerji kimliğindeki değerini etkileyen faktörler arasında yer alacak.

  • Daire satışında
  • Daire kiralanmasında
  • Daire abonelik işlemleri ( elektrik , su , doğalgaz )

Gibi kalem işlemlerinde 2 Mayıs tarihi itibariyle zorunlu hale geleceği söylenmekte.

2011 Yılı öncesinde Türkiye genelinde yapılmış araştırmaya göre yaklaşık 7 Milyon bina bu kapsama girdiği ve bunların “ Enerji Kimlik Belgesi “ temin etmişlerin ise sadece % 5 oranında kaldığı açıklanmıştır.

Bu nedenle 2 Mayıs 2017 tarihi itibariyle bu anlamda hizmet verecek olan EKB servisi üzerinde yoğunluğun artması beklendiğinden dolayı bu tarihten önce yapılması gereken işlemlerinizi erken tarihte yapılmasını tavsiye ederiz.