coban49 @ msn.com

                            SU OLMADAN YAŞAM OLMAZ ..!

Su, Dünya üzerinde bol miktarda bulunan ve tüm canlıların yaşaması için vazgeçilmez olan, kokusuz ve tatsız bir kimyasal bileşiktir. Suyun başlıca görevlerinden biri vücut ısısını dengede tutmaktır. Dünyada meydana gelen iklim değişikliğinin tesiri, son günlerde ülkemizde de yakinen hissedilmektedir. Bilindiği gibi ülkemiz, küresel ısınmanın etkisiyle susuzluk ve kuraklık sorununu oldukça şiddetli yaşayacak bir bölgede bulunmaktadır. Bugünlerde önemli su havzaları, barajlar ve göller kuraklık etkisi altındadır.

 Bugünlerde özellikle çiftçiler kar yağmaması, toprağın ve ekilen tohumların yeteri kadar suya kavuşmaması nedeniyle büyük sıkıntı içinde olduklarını ifade etmektedirler. Mevsimin kurak geçmesi ve yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle içme suyu kaynağı olarak hizmet veren yüzeysel sular; barajlar, göller ve nehirlerdeki su seviyeleri oldukça düşmüştür Bilinçsiz sulamalar ve yeraltı su seviyelerinin de düşmesine sebebiyet vermiş durumdadır. Bu nedenle kent yöneticileri ve çiftçiler gelecek için endişe duymaktadırlar. Sadece yöneticiler ve  çiftçiler değil, herkesin  endişe duyacağı bir noktaya doğru gidiyoruz.

Doğumdan ölüme kadar, olmazsa olmazımız sudur. Neredeyse su olamadan tüm gıda kaynaklarına ulaşma imkanımız ortadan kalkar. Gıda sıkıntısının ortaya çıkması, başta sağlık olmak üzere birçok sıkıntı ile karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz olacaktır.  Kısacası su olmadan hiçbir şeyin olması  mümkün değildir. Bunları iyi bilelim ve suyumuza sahip çıkalım.  Önceden önlem alarak, çevreyi ve doğayı koruyup  suyu bilinçli tüketerek , kaynaklarımızı koruyabiliriz. Her birey bu seferberliğe  kendi gücü oranında katılmalıdır. Gerek yerel, gerek merkezi yönetimler, bu konuda öncü olmalıdır. Hep birlikte suyun önemini bilip ve gerekli önlemleri alırsak kuraklıktan ve susuzluktan daha az zararla çıkabilme şansımız hala vardır. Susuz bir hayatı düşünmek istemiyorsak lütfen suyumuzun kıymetini bilip, acilen bilinçli su politikaları geliştirmeliyiz. Suyuna sahip çık; su gibi aziz ol. Unutmayın her şeyin askıda çözümü olabilir, susuzluğun böyle bir çözümü malesef yoktur. Cenabı Allah kimseyi susuzluk ve yoklukla imtihan etmesin.