Ispartakule de nüfusun artması ve ihtiyaç haline gelmesinden dolayı bölge de noter hizmete açılmıştır.

Noter Tuncer Kurnaz İse 17 yıllık Avukatlık tercübesi de bulunmakta olup insanlarla iletişimininde iyi olduğu ve başarılı bir şekilde halkımıza hizmet edeceğini ifade etti.

Bu mesleği yapacak kişilerin, yorum yapabilme ve değerlendirme niteliğine sahip, sorumluluk duygusu yüksek, dikkatli, yasal değişiklikleri izleyebilen, insanlarla iletişim kurmayı ve onlara yardım etmeyi seven kişiler olması gerekir. Noterler görevlerini genellikle kapalı ortamlarda yerine getirirler

Noter, bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak için hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir.

Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemi düzenler,

-Kanunlarda resmi olarak yapmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapar

-Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapar,

-Alım-satım sözleşmesi yapar,

-Kanunlara uygun olarak hazırlanıp getirilen evrağın üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylar,

-Protesto, ihbarname ve ihtarname gönderir,

-Kanunen tescili gereken işlemleri tescil eder.

T.C.BAKIRKÖY 59. NOTERLİĞİ ; TUNCER KURNAZ 

ADRER : ISPARTAKULE BİZİMEVLER 4 ÇARŞI DÜKKAN NO : 4 

TEL : 0212 647 80 13 / 0542 647 80 13 

ÇALIŞMA SAATLERİ 08.30 /17.30