coban49 @ msn.com


Sitelere güvenliği ve sosyal olanakları olsun,aracım ,çocuğum evim güvende olsun diye taşınıyoruz.Kısacası yaşam kalitemizi yükseltmek için buraları tercih ediyoruz.Şüphesiz her lüksün birde bedeli vardır.Çünkü kapcı,güvenlik,peyzaj,jeneratör,aydılatma ,temizlik,bakım,onarım,sevk ve idarenin bir maliyeti vardır.Bunun adına aidat denir ve her ay düzenli olarak ödenme yükümlülüğü vardır.Geciken ödemelerde KMK ya göre % 5 gecikme faizi uygulanır.Site aidatları her yıl ekonomik şartlara ve giderlere göre bütçelendirilir.  Eğer yıl içinde bu bütçe yetmez ise,  ilave bütçe yapılabilir ve maliklerden toplanır.Ne kadar zam yapılacağı,ne kadar aidat toplanacağı (STYTK)Site Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda karara bağlanır.Olacak itirazlar yine aynı kurulda değerlendirilip çözüme kavuşturulur.Bu kurulda çözüm bulamayan malikler,bir ay içinde bağlı oldukları bölgeninin sulh hukuk mahkemesin de yürütmeyi durdurma talebinde bulunabilirler.Ama hemen şunu belirtmekte fayda vardır.Ne Kat Mülkiyeti Kanununda nede Site Yönetim Planlarında aidat artışlarını kısıtlayan bir madde yoktur.Sadece yapılacak aidat artışlarının hiç bir zaman aylık kira bedelini geçmemesi gerekir. Çünki yasal tek şart budur.Aidatın kira bedellerini geçtiği hiç bir sitenin olmadığı kanısındayım.Zaten insanların ekonomik durumlarını dikkate aldığımızda böyle bir artışında olma imkan ve ihtimali deyoktur.

Görüntünün olası içeriği: açık hava