coban49 @ msn.com


İş yalnızca ev ile sınırlı değil!..Aidatını ödemeyenin bürosu, dükkanı , mağazası da diğer maliklere satılabilir.
AİDAT BORCU VE CEZASI
Aidat olayı, herkesi yakından ilgilendiriyor. O nedenle, ilgili yasa maddesinin son şekli hakkında, bilgi vermekte yarar var.
Kat maliklerinden her biri, aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça; 
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanan avansa eşit olarak; 
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderler ile ortak tesislerin işletme giderlerine, kendi arsa payı oranında, 
katılmakla yükümlüdür (Kat Mülkiyeti Kanunu Md. 20)
Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 5 hesabıyla gecikme tazminatı öder. Buna göre, aidatı 15 gün geciktiren, yüzde 2.5 gecikme tazminatı ödemek zorunda.
EVİ DE SATILACAK
Olay, aylık yüzde 5 gecikme tazminatı ile bitmiyor.
Devamı da var!..
Kat maliklerinden biri örneğin 8 no’lu dairenin sahibi, aidat borcunu ödemezse, diğer kat malikleri, 8 no’lu dairenin mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini, hakimden isteyebiliyorlar. 
Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 25. maddesine göre, örneğin; 
a) Ortak giderler ve avanstan, kendine düşen borcu ödemeyen ve hakkında iki takvim yılı içinde üç kez icra ve dava takibi yapılan, kat malikine ait gayrimenkulün, 
b) Kendi bağımsız bölümünü randevu evi, kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunan kat malikine ait gayrimenkulün, 
talep edilmesi halinde, diğer kat maliklerine devredilmesi söz konusu olabilecek.
BEDAVA DEĞİL
Yukarıdaki örnekte belirtilen kat malikine ait gayrimenkulün, diğer kat maliklerine devredilmesi, "bedava" olmuyor. Bunun için; 
1) Diğer kat maliklerinin, sayı ve arsa payı çoğunluğuyla, o gayrimenkulün kendilerine devredilmesi için karar almaları, 
2) Dava açılması, 
3) Hakimin hüküm vermeden önce, devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek üzere bankada, üçer aylık vadeli hesaba yatırılması ve makbuzunun ibrazı için uygun bir süre vermesi, 
nin, süresi içinde yatırıldığına dair belge ibraz edilmesi, 
5) Hakimin davayı kabul etmesi gerekiyor.
Bu gibi durumlarda hakim, mülkiyetinin devri istenen gayrimenkulün, davayı açmış olan kat maliklerine, arsa payları oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlemiş faiziyle karşı tarafa ödenmesine karar verir.

Yukarıda belirtildiği gibi, "aidat" deyip geçmemek lazım. Gecikmelerde, önce aylık yüzde 5 faiz ödeniyor, zamanla bu da yetmiyor, aidatı ödenmeyenlerin gayrimenkulü komşulara devredilebiliyor.
Kısacası aidatlar, bir binada yada sitede hizmetlerin zamanında ve aksamadan sürdürülebilmesi için olmazsa olmazlardandır.Yani zamanında ödenmeyen aidatlar herkesi sıkıntıya sokar.Siz siz olun aidatlarınızı zamanında ödeyin,ne kendinizi nede yönetiminizi sıkıntıya düşürmeyin....!

Fotoğraf açıklaması yok.